لوله گالوانیزه

فروش انواع لوله‌های گالوانیزه بدون دنده و گالوانیزه دنده شده

جهت استفاده در منازل، ساختمان ها

از سایز “8 ـ “½ در سه کلاس سبک ، متوسط و سنگین و به روش E.R.W و مطابق با:

 

 

 

استاندار فنی

DIN2440

DIN2441

BS  1387(L , M , H)

ISIRI  3360

ISIRI   3765