لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان از شمش های فولادی تولید میشوند آنها عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند البته تولید از مقاطع چهار گوش نیز امکان پذیر است اما باعث بالا رفتن هزینه تولید می گردد نکته جالب در باره روش تولید لوله مانیسمان این است که تولید از سایزهای بزرگتر به کوچکتر می باشد و

سایزهای۲/۱ و۳/۴ و ۱ اینچ معمولا به روش سرد می باشد یعنی برای تولید سایز۱/۲ اینچ ابتدا باید شمش ۷۶ پس از حرارت سوراخ ۱/۲ ایجاد می شود وپس ز نورد وکشش درخط تولید لوله ۱،۱/۴ اینچ تولید شده وپس از آن باروش سرد لوله ۱،۱/۴ کشیده شده وپس از اسید کاری وطی چند مرحله کشش به سایز موردنظر۱/۲ اینچ می رسند این روش اولین بار توسط مهندسی آلمانی بنام مانیسمان بکاررفت و

فقط در ایران به این نام خوانده می شود.