لوله سیاه

فروش انواع لوله‌های سیاه مطابق با

 

 

استاندار فنی

DIN2440

DIN2441

BS  1387(L , M , H)

ISIRI  3360

ISIRI   3765