لوله اسپیرال

لوله های فولادی اسپیرال :

یکی از انواع لوله ها، اسپیرال هستند که از جنس فولاد به روش اسپیرال (مارپیچ) تولید می شوند.

لوله اسپیرال فولادی از ورقه های فولادی با ضخامت های مختلف که به صورت مارپیچ شکل داده میشود تولید میشود.

به گفته دیگر ورقه ها در ابتدا به صورت مارپیچ شکل داده میشوند,

و سپس از طریق جوش زیر پودری این ورقه ها از لبه به صورت مارپیچ به هم جوشکاری میشوند.

این قسمت از تولید لوله های اسپیرال یکی از مهمترین قسمت های خط تولید می باشد.

لوله های اسپیرال در صنعت آب و گاز و… مورد استفاده قرار میگیرد که نوع و دقت جوش لوله های اسپیرال در هر یک از شاخه های صنعت مهم و مورد اهمیت میباشد.

لوله اسپیرال در سایزهای مختلف از ۱۶ اینچ تا ۱۲۰ اینچ تولید میشود به دلیل نوع تولید، هزینه کمتری دارند.