لوله مانیسمان چینی رده ۴۰

 آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

ردیف

سایز (اینچ)

طول(متر)

ضخامت(میلیتر)

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

۱ ” ۱/۲ شاخه ۶ متری ۲٫۷۷ ۷٫۵ ۴٫۳۵۰٫۰۰۰
۲ ” ۳/۴ شاخه ۶ متری ۲٫۸۷ ۱۰ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
۳ ” ۱ شاخه ۶ متری ۳٫۳۸ ۱۴٫۵ ۸٫۲۰۰٫۰۰۰
۴ ” ۱،۱/۴ شاخه ۶ متری ۳٫۵۶ ۱۹ ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰
۵ ” ۱،۱/۲ شاخه ۶ متری ۳٫۶۸ ۲۳ ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۶ ” ۲ شاخه ۶ متری ۳٫۹۱ ۳۲ ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰
۷ ” ۲،۱/۲ شاخه ۶ متری ۵٫۱۶ ۵۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰
۸ ” ۳ شاخه ۶ متری ۵٫۵ ۶۴ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ ” ۴ شاخه ۶ متری ۶ ۹۴ ۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰ ” ۵ شاخه ۶ متری ۶٫۵ ۱۳۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ ” ۶ شاخه ۶ متری ۷٫۱۱ ۱۶۵ ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲ ” ۸ شاخه ۶ متری ۸٫۱۸ ۲۵۰ ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳ ” ۱۰ شاخه ۶ متری ۹٫۲۷ ۳۶۰ ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ ” ۱۲ شاخه ۶ متری ۱۰٫۳۱ ۴۸۰ ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ ” ۱۴ شاخه ۶ متری ۱۱٫۱۳ ۵۷۰ ۶۵۰٫۰۰۰ کیلو
۱۶ ” ۱۶ شاخه ۶ متری ۱۲٫۷۰ ۷۴۰ ۶۵۰٫۰۰۰ کیلو
۱۷ ” ۱۸ شاخه ۶ متری ۱۴٫۲۴ ۹۳۵ تماس بگیرید
۱۸ ” ۲۰ شاخه ۶ متری ۱۵٫۰۹ ۷۴۰ تماس بگیرید
۱۹ ” ۲۴ شاخه ۶ متری ۱۷٫۴۸ ۱۵۳۰ تماس بگیرید