لوله مانیسمان چینی رده ۴۰

 آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

ردیف

سایز (اینچ)

طول(متر)

ضخامت(میلیتر)

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

۱ " 1/2 شاخه ۶ متری ۲.۷۷ ۷.۵ ۶۵۰.۰۰۰
۲ " 3/4 شاخه ۶ متری ۲.۸۷ ۱۰ ۷۷۰.۰۰۰
۳ " 1 شاخه ۶ متری ۳.۳۸ ۱۴.۵ ۱.۲۵۰.۰۰۰
۴ " 1،۱/۴ شاخه ۶ متری ۳.۵۶ ۱۹ ۱.۴۰۰.۰۰۰
۵ " 1،۱/۲ شاخه ۶ متری ۳.۶۸ ۲۳ ۱.۷۳۰.۰۰۰
۶ " 2 شاخه ۶ متری ۳.۹۱ ۳۲ ۲.۳۰۰.۰۰۰
۷ " 2،۱/۲ شاخه ۶ متری ۵.۱۶ ۵۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰
۸ " 3 شاخه ۶ متری ۵.۵ ۶۴ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۹ " 4 شاخه ۶ متری ۶ ۹۴ ۵.۵۰۰.۰۰۰
۱۰ " 5 شاخه ۶ متری ۶.۵ ۱۳۰ ۸.۴۰۰.۰۰۰
۱۱ " 6 شاخه ۶ متری ۷.۱۱ ۱۶۵ ۱۰.۰۳۰.۰۰۰
۱۲ " 8 شاخه ۶ متری ۸.۱۸ ۲۵۰ ۶۱.۰۰۰ کیلو
۱۳ " 10 شاخه ۶ متری ۹.۲۷ ۳۶۰ ۶۶.۰۰۰ کیلو
۱۴ " 12 شاخه ۶ متری ۱۰.۳۱ ۴۸۰ ۶۶.۰۰۰کیلو
۱۵ " 14 شاخه ۶ متری ۱۱.۱۳ ۵۷۰ ۷۱.۰۰۰ کیلو
۱۶ " 16 شاخه ۶ متری ۱۲.۷۰ ۷۴۰ ۷۱.۰۰۰ کیلو
۱۷ " 18 شاخه ۶ متری ۱۴.۲۴ ۹۳۵ تماس بگیرید
۱۸ " 20 شاخه ۶ متری ۱۵.۰۹ ۷۴۰ تماس بگیرید
۱۹ " 24 شاخه ۶ متری ۱۷.۴۸ ۱۵۳۰ تماس بگیرید