تماس با ما: ۰۹۱۲۵۰۷۳۶۰۸

آدرس: بازار آهن غرب تهران-شادآباد-مجتمع تجاری بهاران ۲-بلوک ۲۳
تلفن : ۶۶۳۱۷۰۷۵-۰۲۱
                                                      تلفن : ۶۶۳۱۳۹۵۴-۰۲۱
تلفکس: ۶۶۳۱۶۰۲۴-۰۲۱
همراه: ۵۰۷۳۶۰۸-۰۹۱۲
E-mail: Pipeiran@yahoo.com