ASTM A106

 

ASTM A106

 

مشخصات لوله های کربن استیل بدون درز قابل مصرف دردرجه حرارتهای بالا

ترکیبات, %

عنصر

کربن
حداکثر

منگنز

فسفر
حداکثر

گوگرد
حداکثر

سیلیسیم
حداقل

کروم
حداکثر (۳)

مس
حداکثر (۳)

مولیبدینیم
حداکثر (۳)

نیکل
حداکثر (۳)

وانادیم
حداکثر (۳)

گرید A

۰٫۲۵ (۱)

۰٫۲۷-۰٫۹۳

۰٫۰۳۵

۰٫۰۳۵

۰٫۱۰

۰٫۴۰

۰٫۴۰

۰٫۱۵

۰٫۴۰

۰٫۰۸

گرید B

۰٫۳۰ (۲)

۰٫۲۹-۱٫۰۶

۰٫۰۳۵

۰٫۰۳۵

۰٫۱۰

۰٫۴۰

۰٫۴۰

۰٫۱۵

۰٫۴۰

۰٫۰۸

گرید C

۰٫۳۵ (۲)

۰٫۲۹-۱٫۰۶

۰٫۰۳۵

۰٫۰۳۵

۰٫۱۰

۰٫۴۰

۰٫۴۰

۰٫۱۵

۰٫۴۰

۰٫۰۸

(۱) برای کاهش هر ۰٫۰۱% مقدارکربن پایین تر از حداکثر کربن تعریف شده ، افزایش ۰٫۰۶% منگنز بالاتر از حداکثر مقدار تعیین شده تا سقف حداکثر ۱٫۳۵% مجاز است.

(۲) تا هنگامی که توسط خریدار تصریح نشده باشد، برای کاهش هر ۰٫۰۱% مقدارکربن پایین تر از حداکثر کربن تعریف شده ، افزایش ۰٫۰۶% منگنز بالاتر از حداکثر مقدار تعیین شده تا سقف حداکثر ۱٫۶۵% مجاز است.

(۳) ترکیب این پنچ عنصر نباید از ۱% تجاوز نماید